Volební program 2022

Na této stránce si můžete přečíst, na co bychom se ve volebním období 2022–2026 rádi zaměřili. Pro větší přehlednost jsme vytvořili několik tematických okruhů. Nebráníme se ani dalším přínosným nápadům a myšlenkám, jak udělat Rosice kvalitnějším a modernějším místem pro život.

 • Plánujeme v Rosicích vybudovat novou městskou víceúčelovou sportovní halu.
 • Prosadíme postupné navyšování finanční podpory sportu a spolků.
 • Ve spolupráci s TJ Sokol zrealizujeme multifunkční sportoviště v areálu Sokolovny.
 • Budeme rozvíjet zázemí pro různé volnočasové aktivity občanů.
 • Prioritu klademe na kvalitní a smysluplnou práci s mládeží.

 • Prosazujeme co nejrychlejší výstavbu obchvatu Rosic s přihlédnutím na eliminaci negativních vlivů na životní prostředí a život občanů.
 • Chceme co nejdřívější rekonstrukci hlavního průtahu Rosicemi — silnice I/23.
 • Dotáhneme do konce opravu ulice Zbýšovská.
 • Zadáme studii možných řešení parkování a následně zrealizujeme doporučené řešení.
 • Vybudujeme parkovací dům Trávníky.

 • Rozšíříme síť cyklostezek v okolí Rosic.
 • Zasadíme se o obnovu a údržbu polních cest a vycházkových tras.
 • Dokončíme obnovu veřejného osvětlení.
 • Zintenzivníme postupnou rekonstrukci chodníků.

 • Dokončíme první etapu ZŠ Kamínky, zaměříme se na realizaci druhé etapy a navýšíme kapacitu o další učebny.

 • Naší snahou je výstavba nebo získání nových městských bytů s dostupným nájmem.
 • Budeme pracovat na rozšíření kapacit chráněného bydlení pro seniory.
 • Naši podporu mají kulturní a společenské akce.

 • Podporujeme vybudování víceúčelového sociálního domu s lékařským zajištěním.
 • Chceme zabezpečit kontinuitu zdravotní péče.

 • Zvolíme vhodnou koncepci reorganizace Městské policie Rosice a učiníme rychlé kroky k její postupné realizaci. Cílem je zlepšení fungování a zvýšení kreditu MP Rosice.

 • Chceme zlepšit úspěšnost při získávání dotací na městské akce investičního i neinvestičního charakteru.

Zajímají nás vaše názory

Pokud máte jakýkoliv dotaz, nápad, či jen vzkaz, neváhejte a napište nám na e-mail info@nezavisliprorosice.cz. Na vaše zprávy rádi odpovíme.